Ajuntament de Mollerussa

Tràmits

Butlletí informatiu de l’Ajuntament

Butlletí informatiu de l'Ajuntament

Subscripció al Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Mollerussa segons el nou Reglament General de Protecció de Dades
    D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Ajuntament de Mollerussa per remetre-li periòdicament informació dels serveis de l’Ajuntament. Les seves dades seran tractades fins que es doni de baixa de les notificacions, després del qual procedirem a la seva destrucció. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Ajuntament de Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament nº 2, 25230 Mollerussa (Lleida), o al correu electrònic dpd@ajmollerussa.cat